MAP 12-23 - hyvin liukeneva starttilannoite.

Tuote on rakeinen ja rae on tasalaatuista. Raekoko: 2–5 mm.

Ravinnepitoisuus painoprosentteina:
Kokonaistyppi (N) 12 %
• ammoniumtyppi 12 %
Fosfori (P) 23 %
• vesiliukoinen fosfori 21,8%

Käyttömäärä:
Tuotteita käytetään viljelysuunnitelman lannoitesuositusten mukaisesti.

Varastointi ja käsittely:
Varastoi tuote mieluiten sisätiloissa. Ulos varastoitaessa sijoita tuote kuormalavojen päälle ja peitä pressulla. Ei nautittavaksi. Estä tuotteen ja tyhjien pakkausten joutuminen lasten ja kotieläinten ulottuville. Noudata käsittelyssä varovaisuutta. Älä mene ylösnostetun säkin alle. 

Valmistaja:
EuroChem
Agro GmbH
Venäjä

Maahantuoja:
MT Market Oy

Myyjät:
AJA-Market Oy
A-Rehu Oy 

Paino 500 kg