CAN 27N - hyvin liukeneva typpilannoite.

Tuote on rakeinen ja rae on tasalaatuista. Tuote soveltuu hyvin myös lietelannan kanssa käytettäväksi, sillä puolet typestä on nopeasti liukenevaa. Raekoko: 2–5 mm.

Ravinnepitoisuus painoprosentteina:
Kokonaistyppi (N) 27 %
• ammoniumtyppi 13,5 %
• nitraattityppi 13,5 %
Sisältää: Kalsium 9 %

Käyttömäärä:
Tuotteita käytetään viljelysuunnitelman lannoitesuositusten mukaisesti.

Varastointi ja käsittely:
Varastoi tuote mieluiten sisätiloissa. Ulos varastoitaessa sijoita tuote kuormalavojen päälle ja peitä pressulla. Ei nautittavaksi. Estä tuotteen ja tyhjien pakkausten joutuminen lasten ja kotieläinten ulottuville. Noudata käsittelyssä varovaisuutta. Älä mene ylösnostetun säkin alle. 


Valmistaja:
DJW Sp. z.o.o.
Puola

Maahantuoja:
MT Market Oy

Myyjät:
AJA-Market Oy


Paino 500 kg